Zaproś nas do siebie!

„Zaproś nas do siebie!” to całoroczny projekt dedykowany zespołom domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski.

„Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.

>