Wolontariat w Kulturze

Już po raz czwarty spotkaliśmy się z animatorami i animatorkami kultury z całej Polski, żeby rozmawiać o wolontariacie w instytucjach kultury!

IV Ogólnopolska Konferencja Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w kulturze" została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

>